Zaregistrujte vašu organizáciu

 Chceme čo najkvalitnejšie prepájať dobrovoľníkov/ čky a dobrovoľnícke organizácie (občianske združenia, nadácie, neziskové organizácie, verejné organizácie). Preto sme vytvorili priestor, kde môžu dobrovoľnícke organizácie vytvárať a zverejňovať svoje ponuky pre dobrovoľníkov/ čky.

Táto databáza zhromažďuje ponuky v oblasti sociálnej aj kultúrnej, ponuky z oblastí ochrany životného prostredia, športovej a vzdelávacej činnosti, v oblasti dobrovoľníctva v zahraničí a expertného dobrovoľníctva, ponuky humanitárnych organizácií a organizácií na ochranu ľudských práv a iné.

Ako prebieha registrácia?

  1. Vyplňte registračný formulár
  2. Koordinátorka Žilinského dobrovoľníckeho centra Vás kontaktuje a dohodnete si stretnutie
  3. Obsahom online / fyzického stretnutia bude objasnenie očakávaní zo spolupráce, oboznámenie sa s vašim spôsobom práce s dobrovoľníkmi, vašimi dobrovoľníckymi ponukami
  4. Získanie známky kvality práce s dobrovoľníkmi (v prípade, že organizácia nemá udelenú takúto známku)
  5. Schválenie registrácie

Aby mohla organizácia vkladať ponuky pre dobrovoľníkov / čky, musí sa zaregistrovať na našej stránke. 

 

Zaregistrovať organizáciu

 

 

Vyhľadávanie


SNP 750,

Sme regionálna mimovládna organizácia pôsobiaca na Liptove od roku 2003. Veríme v ľudskú hodnotu, hodnotu skúseností,...Občianske združenie Truc sphérique prevádzkuje dva kultúrne priestory - Stanicu Žilina - Záriečie a Novú synagógu. V...Moyzesova 38 010 01 Žilina, Žilina

Sme humanitárno-zdravotnícka organizácia pôsobiaca nielen po celom Slovensku, ale národné spoločnosti Červeného kríža a...Lipova 810/30, Kysucké Nové Mesto, 02401, Slovenská republika,

SYTEV je nezávisla, mimovládna organizácia, zameriavajúca sa na ozdravenie spoločnosti cez charitatívnu a výchovno –...Republiky 31, 010 01 Žilina,

Návrat, o.z.
Sme nezisková organizácia, ktorá od roku 1993 presadzuje a podporuje návrat opustených detí z inštitúcií...Námestie osloboditeľov 1,

YMCA na Slovensku je súčasťou hnutia YMCA – Young Mens’ Christian Association rozšíreného po celom svete. Je to živý,...Chceme pritiahnuť mladých ľudí, zvýšiť záujem mladých o dianie v meste, zužitkovať ich námety k lepšiemu využívaniu...Mariánske námestie 31, 010 01 Žilina,

Organizujeme verejné kultúrno-vzdelávacie stretnutia s medzinárodne uznávanými osobnosťami a rozmanitými témami, ktoré...sv. Gorazda 3, 010 08 Žilina,

Poskytujeme sociálnu službu pre fyzické osoby odkázané na pomoc inej fyzickej osoby podľa § 38 Zákona č. 448/2008 Z.z. o...Fándlyho 2166/17, 01001 Žilina,

Realizujeme projekt komunitného kompostovania na sídlisku v centre Žiliny s víziou vytvárať a rozširovať možnosti...Žilina,

Plnosťou zákona je láska.
- Rim 13,10Vladina 745/96, 027 44 Tvrdošín,

eRko je detská organizácia s celoslovenskou pôsobnosťou. Základom činnosti hnutia je pravidelná mimoškolská práca s...Bláhova 21, 01004 Žilina – Bánová,

OZ MULICA je združenie občanov, ktorých spája vnímanie mesta nie ako parkoviska, ale ako miesta na sociálny život,...Ústie nad Priehradou 41, 028 01 Trstená,

Sme generácia mladých lídrov, ktorá myslí viac ako len na seba samých, žije viac ako len vecami, ktorých sa možno...Partizánov 492/2, 02801 Trstená,

Mládežnícka organizácia, ktorá sa zaoberá všeobecným rozvojom jednotlivca v rámci princípov a metód skautského hnutia.Univerzitné pastoračné centrum pri Žilinskej univerzite Univerzitná 1790/2 010 08 Žilina,

POSLANIE CENTRA…
Poslaním je napomáhať ľudskej a kresťanskej formácii študentov. Počas vyučovacích dní sú to najmä...Farská 543/2, 013 13 Rajecké Teplice,

Áno pre život, n. o. je nezisková organizácia, ktorá vznikla v roku 1998 za účelom pomoci osamelým tehotným ženám v...Vojtecha Tvrdého 783/4, Žilina ,

Amnesty International je najväčšia ľudsko-právna mimovládna organizácia na svete – celosvetové hnutie takmer 2,5...Borbisova 395/5, Liptovský Mikuláš,

Dom Charitas Sv.Kláry - krízové stredisko pre deti a rodiny, ktoré sa ocitli v nepriaznivej sociálnej situácií. Funguje...Mariánske námestie 11, Žilina, 01001,

Naša organizácia sa okrem predaja kníh zaoberá organizovaním kultúrnych podujatí zameraných na literatúru. V Žiline kde...Sklabinský Podzámok č. 90, predhradie hradu Sklabiňa,

Občianske združenie Donjon, ktoré vzniklo v roku 1999, sídli v budove, ktorá od 17. storočia slúžila delostrelectvu a...Belanského 9, 024 01 Kysucké Nové Mesto,

Mestská knižnica je verejná knižnica, ktorá zabezpečuje prístup k poznatkom, informáciám a celoživotnému vzdelávaniu...Hviezdoslavova 174, 027 43 Nižná,

Harlekýn sa venuje hlavne voľnočasovým aktivitám detí a mládeže. Vzniklo v roku 2008 ako podpora pre tanečnú skupinu...