Zaregistrujte vašu organizáciu, prosím.

Chceme čo najkvalitnejšie prepájať dobrovoľníkov/ čky a dobrovoľnícke organizácie (občianske združenia, nadácie, neziskové organizácie, verejné organizácie). Preto sme vytvorili priestor, kde môžu dobrovoľnícke organizácie vytvárať a zverejňovať svoje ponuky pre dobrovoľníkov/ čky. Táto databáza zhromažďuje ponuky v oblasti sociálnej aj kultúrnej, ponuky z oblastí ochrany životného prostredia, športovej a vzdelávacej činnosti, v oblasti dobrovoľníctva v zahraničí a expertného dobrovoľníctva, ponuky humanitárnych organizácií a organizácií na ochranu ľudských práv a iné.

Aby mohla organizácia vkladať ponuky pre dobrovoľníkov / čky, musí sa zaregistrovať na našej stránke. Po overení registrácie sa s organizáciou skontaktujeme osobne/telefonicky, aby sme si objasnili ich očakávania, spôsob práce s dobrovoľníkmi/ čkami a dobrovoľnícke ponuky, ktoré budú zverejňovať v databáze. Po schválení registrácie a osobnom rozhovore s nami budú môcť vkladať ponuky pre dobrovoľníkov/ čky. Tento proces trvá maximálne 14 dní.

 

Zaregistrovať organizáciu

 

              ZAREGISTROVANÉ ORGANIZÁCIE:

 • 10. zbor Slovenského skautingu Trstená
 • Agentúra domácej starostlivosti Charitas Trstená 
 • AMAVET klub 549
 • AMAVET klub LEGO robotiky 
 • Centrum Návrat Žilina 
 • Centrum sociálnych služieb Fantázia
 • CSS ORAVA 
 • Diecézna charita Žilina 
 • Domov sociálnych služieb SYNNÓMIA 
 • DSS a ZPS Zákamenné 
 • eRko - Hnutie kresťanských spoločenstiev detí, Územie Orava-Liptov 
 • Harlekýn, Nižná 
 • Informačné centrum mladých, n.o. Martin
 • Kompostujme, Žilina 
 • Komunitná nadácia Liptov, Ružomberok 
 • Lokál, Ružomberok 
 • Materské centrum Levík, Žilina 
 • Mestská knižnica Kysucké Nové Mesto 
 • Občianske združenie Chrabromil
 • Občianske združenie Misia mladých, Tvrdošín 
 • Občianske združenie Rozum a Cit 
 • OZ MULICA, Žilina 
 • Podnikanie-ženyŽilina, o.z. 
 • Rodinné centrum Drobček, Námestovo 
 • Slovak Youth for Traveling, Education and Volunteering, Kysucké Nové Mesto
 • SpKCH- Dom Charitas Sv.Františka Trstená 
 • Trstenský mládežnícky parlament, Trstená 
 • Truc sphérique, Žilina 
 • Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Krajské stredisko Žilina
 • Univerzita tretieho veku v Žiline
 • V.I.A.C. - Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže, Trstená 
 • YMCA na Slovensku, Liptovský Mikuláš 
 • Združenie rómskych detí a mládeže