Zaregistrujte vašu organizáciu

 Chceme čo najkvalitnejšie prepájať dobrovoľníkov/ čky a dobrovoľnícke organizácie (občianske združenia, nadácie, neziskové organizácie, verejné organizácie). Preto sme vytvorili priestor, kde môžu dobrovoľnícke organizácie vytvárať a zverejňovať svoje ponuky pre dobrovoľníkov/ čky.

Táto databáza zhromažďuje ponuky v oblasti sociálnej aj kultúrnej, ponuky z oblastí ochrany životného prostredia, športovej a vzdelávacej činnosti, v oblasti dobrovoľníctva v zahraničí a expertného dobrovoľníctva, ponuky humanitárnych organizácií a organizácií na ochranu ľudských práv a iné.

Ako prebieha registrácia?

  1. Vyplňte registračný formulár
  2. Koordinátorka Žilinského dobrovoľníckeho centra Vás kontaktuje a dohodnete si stretnutie
  3. Obsahom online / fyzického stretnutia bude objasnenie očakávaní zo spolupráce, oboznámenie sa s vašim spôsobom práce s dobrovoľníkmi, vašimi dobrovoľníckymi ponukami
  4. Získanie známky kvality práce s dobrovoľníkmi (v prípade, že organizácia nemá udelenú takúto známku)
  5. Schválenie registrácie

Aby mohla organizácia vkladať ponuky pre dobrovoľníkov / čky, musí sa zaregistrovať na našej stránke. 

 

Zaregistrovať organizáciu

 

 

Profil organizácie

Truc sphérique, o.z.


Občianske združenie Truc sphérique prevádzkuje dva kultúrne priestory - Stanicu Žilina - Záriečie a Novú synagógu. V stále funkčnej železničnej stanici Žilina - Záriečie organizujeme od roku 2003 koncerty, divadelné a tanečné predstavenia, filmové projekcie, diskusie, čítačky, festivaly a vzdelávacie workshopy pre deti aj dospelých.
Medzi rokmi 2011 a 2017 sme sa venovali rekonštrukcii budovy neologickej synagógy, ktorú sme sa rozhodli zachrániť pred komerčným využitím. Dnes je Nová synagóga výstavným priestorom pre súčasné umenie a zároveň priestorom pre rôzne kultúrne a komunitné aktivity.