Zaregistrujte vašu organizáciu

 Chceme čo najkvalitnejšie prepájať dobrovoľníkov/ čky a dobrovoľnícke organizácie (občianske združenia, nadácie, neziskové organizácie, verejné organizácie). Preto sme vytvorili priestor, kde môžu dobrovoľnícke organizácie vytvárať a zverejňovať svoje ponuky pre dobrovoľníkov/ čky.

Táto databáza zhromažďuje ponuky v oblasti sociálnej aj kultúrnej, ponuky z oblastí ochrany životného prostredia, športovej a vzdelávacej činnosti, v oblasti dobrovoľníctva v zahraničí a expertného dobrovoľníctva, ponuky humanitárnych organizácií a organizácií na ochranu ľudských práv a iné.

Ako prebieha registrácia?

  1. Vyplňte registračný formulár
  2. Koordinátorka Žilinského dobrovoľníckeho centra Vás kontaktuje a dohodnete si stretnutie
  3. Obsahom online / fyzického stretnutia bude objasnenie očakávaní zo spolupráce, oboznámenie sa s vašim spôsobom práce s dobrovoľníkmi, vašimi dobrovoľníckymi ponukami
  4. Získanie známky kvality práce s dobrovoľníkmi (v prípade, že organizácia nemá udelenú takúto známku)
  5. Schválenie registrácie

Aby mohla organizácia vkladať ponuky pre dobrovoľníkov / čky, musí sa zaregistrovať na našej stránke. 

 

Zaregistrovať organizáciu

 

 

Profil organizácie

YMCA na Slovensku

Adresa: Námestie osloboditeľov 1

YMCA na Slovensku je súčasťou hnutia YMCA – Young Mens’ Christian Association rozšíreného po celom svete. Je to živý, neustále sa rozvíjajúci organizmus so silnou históriou a skúsenosťami mnohých zaujímavých, oddaných ľudí. YMCA je dobrovoľné, nepolitické a nekonfesijné združenie mladých ľudí. Spôsob práce YMCA dáva veľkú slobodu mladým ľuďom, uschopňuje ich byť aktívnymi a meniť tak seba i svoje okolie. Členovia YMCA sa snažia o otvorený dialóg kresťanských princípov a hodnôt vo svojom každodennom živote, aktivitách a programoch: * pracovať pre rovnaké príležitosti pre všetkých * tvoriť a upevňovať prostredie so vzťahmi založenými na vzájomnom porozumení a láske * upevňovať čestnosť, pravdivosť a tvorivosť * rozvíjať také programy, ktoré podporujú rozmanitosť a hĺbku kresťanskej skúsenosti * pracovať na rozvoji celého človeka * rôznosť názorov nesmie narúšať vzájomné dobré vzťahy v YMCA YMCA vytvára priestor a je otvorená pre mladých ľudí bez ohľadu na pôvod, pohlavie, rasu, národnosť, náboženské vyznanie, sociálne postavenie či politické presvedčenie.