Zaregistrujte vašu organizáciu

 Chceme čo najkvalitnejšie prepájať dobrovoľníkov/ čky a dobrovoľnícke organizácie (občianske združenia, nadácie, neziskové organizácie, verejné organizácie). Preto sme vytvorili priestor, kde môžu dobrovoľnícke organizácie vytvárať a zverejňovať svoje ponuky pre dobrovoľníkov/ čky.

Táto databáza zhromažďuje ponuky v oblasti sociálnej aj kultúrnej, ponuky z oblastí ochrany životného prostredia, športovej a vzdelávacej činnosti, v oblasti dobrovoľníctva v zahraničí a expertného dobrovoľníctva, ponuky humanitárnych organizácií a organizácií na ochranu ľudských práv a iné.

Ako prebieha registrácia?

  1. Vyplňte registračný formulár
  2. Koordinátorka Žilinského dobrovoľníckeho centra Vás kontaktuje a dohodnete si stretnutie
  3. Obsahom online / fyzického stretnutia bude objasnenie očakávaní zo spolupráce, oboznámenie sa s vašim spôsobom práce s dobrovoľníkmi, vašimi dobrovoľníckymi ponukami
  4. Získanie známky kvality práce s dobrovoľníkmi (v prípade, že organizácia nemá udelenú takúto známku)
  5. Schválenie registrácie

Aby mohla organizácia vkladať ponuky pre dobrovoľníkov / čky, musí sa zaregistrovať na našej stránke. 

 

Zaregistrovať organizáciu

 

 

Profil organizácie

OZ MULICA

Adresa: Bláhova 21, 01004 Žilina – Bánová

OZ MULICA je združenie občanov, ktorých spája vnímanie mesta nie ako parkoviska, ale ako miesta na sociálny život, stretávanie a vyjadrovanie sa. Snaží sa o podporu zdravšej mobility ľudí, t.j. využívanie pohybu vlastnou energiou, verejnou dopravou a aj rozumné používanie áut.
Organizuje cyklojazdy, podnecuje budovanie cyklotrás, poskytuje možnosti ľuďom, aby využívali bicykel a vedeli si ho aj opraviť. Organizuje workshopy a podujatia o verejnom priestore či hľadaní rozumných dopravných riešení v meste.