Zaregistrujte vašu organizáciu

 Chceme čo najkvalitnejšie prepájať dobrovoľníkov/ čky a dobrovoľnícke organizácie (občianske združenia, nadácie, neziskové organizácie, verejné organizácie). Preto sme vytvorili priestor, kde môžu dobrovoľnícke organizácie vytvárať a zverejňovať svoje ponuky pre dobrovoľníkov/ čky.

Táto databáza zhromažďuje ponuky v oblasti sociálnej aj kultúrnej, ponuky z oblastí ochrany životného prostredia, športovej a vzdelávacej činnosti, v oblasti dobrovoľníctva v zahraničí a expertného dobrovoľníctva, ponuky humanitárnych organizácií a organizácií na ochranu ľudských práv a iné.

Ako prebieha registrácia?

  1. Vyplňte registračný formulár
  2. Koordinátorka Žilinského dobrovoľníckeho centra Vás kontaktuje a dohodnete si stretnutie
  3. Obsahom online / fyzického stretnutia bude objasnenie očakávaní zo spolupráce, oboznámenie sa s vašim spôsobom práce s dobrovoľníkmi, vašimi dobrovoľníckymi ponukami
  4. Získanie známky kvality práce s dobrovoľníkmi (v prípade, že organizácia nemá udelenú takúto známku)
  5. Schválenie registrácie

Aby mohla organizácia vkladať ponuky pre dobrovoľníkov / čky, musí sa zaregistrovať na našej stránke. 

 

Zaregistrovať organizáciu

 

 

Profil organizácie

Centrum Návrat Žilina

Adresa: Republiky 31, 010 01 Žilina

Návrat, o.z.
Sme nezisková organizácia, ktorá od roku 1993 presadzuje a podporuje návrat opustených detí z inštitúcií (detských domovov) do rodín.

Centrum Návrat v Žiline
To sú v súčasnosti tri sociálne pracovníčky a dve psychologičky. Ďalšie dve kolegyne sa venujú aktuálne materským radostiam a povinnostiam. Okrem toho nám pomáhajú príležitostne ďalší odborníci na zabezpečenie konkrétnych projektov. Nájdete nás v krásnom starom byte na ulici Republiky. Máme tu dostatok priestoru na úradovanie, ale hlavne na poradenstvo, terapie aj skupinové aktivity.

Kedysi bol Návrat v Žiline o náhradnom rodičovstve. Dnes okrem tejto témy rovnocennú časť našej práce predstavuje aj podpora biologických rodín. A nakoniec sa ukazuje, že všetky rodiny potrebujú v zásade to isté, len možno v inom čase, v inej intenzite. Dôležité pre rodičov, ktorí sa starajú o prijaté dieťa, ale aj pre rodičov biologických je, že sa majú v náročných časoch o koho oprieť. Že na problémy nie sú samy. Že je tu niekto, kto nie je ponorený v ťažkostiach, kto má nadhľad, skúsenosť a odbornosť.