Zaregistrujte vašu organizáciu

 Chceme čo najkvalitnejšie prepájať dobrovoľníkov/ čky a dobrovoľnícke organizácie (občianske združenia, nadácie, neziskové organizácie, verejné organizácie). Preto sme vytvorili priestor, kde môžu dobrovoľnícke organizácie vytvárať a zverejňovať svoje ponuky pre dobrovoľníkov/ čky.

Táto databáza zhromažďuje ponuky v oblasti sociálnej aj kultúrnej, ponuky z oblastí ochrany životného prostredia, športovej a vzdelávacej činnosti, v oblasti dobrovoľníctva v zahraničí a expertného dobrovoľníctva, ponuky humanitárnych organizácií a organizácií na ochranu ľudských práv a iné.

Ako prebieha registrácia?

  1. Vyplňte registračný formulár
  2. Koordinátorka Žilinského dobrovoľníckeho centra Vás kontaktuje a dohodnete si stretnutie
  3. Obsahom online / fyzického stretnutia bude objasnenie očakávaní zo spolupráce, oboznámenie sa s vašim spôsobom práce s dobrovoľníkmi, vašimi dobrovoľníckymi ponukami
  4. Získanie známky kvality práce s dobrovoľníkmi (v prípade, že organizácia nemá udelenú takúto známku)
  5. Schválenie registrácie

Aby mohla organizácia vkladať ponuky pre dobrovoľníkov / čky, musí sa zaregistrovať na našej stránke. 

 

Zaregistrovať organizáciu

 

 

Profil organizácie

Mestská knižnica Kysucké Nové Mesto

Adresa: Belanského 9, 024 01 Kysucké Nové Mesto

Mestská knižnica je verejná knižnica, ktorá zabezpečuje prístup k poznatkom, informáciám a celoživotnému vzdelávaniu poskytovaním rôznych zdrojov a služieb. Je kultúrnou organizáciou, ktorá má v meste a okolí svoje nezastupiteľné miesto a plní aj funkciu komunitného centra. Cieľom poskytovaných služieb je uspokojovať potreby jednotlivcov a skupín týkajúcich sa vzdelávania, informačného a osobného rozvoja vrátane zábavy a trávenia voľného času. Knižnica utvára, spracováva a sprístupňuje univerzálny knižničný fond vrátane knižničných dokumentov miestneho významu, poskytuje knižnično-informačné služby s ohľadom na potreby používateľov a spoločnosti. Knižnica organizuje a zabezpečuje ďalšie kultúrne, vzdelávacie a spoločenské podujatia.