Zaregistrujte vašu organizáciu

 Chceme čo najkvalitnejšie prepájať dobrovoľníkov/ čky a dobrovoľnícke organizácie (občianske združenia, nadácie, neziskové organizácie, verejné organizácie). Preto sme vytvorili priestor, kde môžu dobrovoľnícke organizácie vytvárať a zverejňovať svoje ponuky pre dobrovoľníkov/ čky.

Táto databáza zhromažďuje ponuky v oblasti sociálnej aj kultúrnej, ponuky z oblastí ochrany životného prostredia, športovej a vzdelávacej činnosti, v oblasti dobrovoľníctva v zahraničí a expertného dobrovoľníctva, ponuky humanitárnych organizácií a organizácií na ochranu ľudských práv a iné.

Ako prebieha registrácia?

  1. Vyplňte registračný formulár
  2. Koordinátorka Žilinského dobrovoľníckeho centra Vás kontaktuje a dohodnete si stretnutie
  3. Obsahom online / fyzického stretnutia bude objasnenie očakávaní zo spolupráce, oboznámenie sa s vašim spôsobom práce s dobrovoľníkmi, vašimi dobrovoľníckymi ponukami
  4. Získanie známky kvality práce s dobrovoľníkmi (v prípade, že organizácia nemá udelenú takúto známku)
  5. Schválenie registrácie

Aby mohla organizácia vkladať ponuky pre dobrovoľníkov / čky, musí sa zaregistrovať na našej stránke. 

 

Zaregistrovať organizáciu

 

 

Profil organizácie

Slovak Youth for Traveling, Education and Volunteering

Adresa: Lipova 810/30, Kysucké Nové Mesto, 02401, Slovenská republika

SYTEV je nezávisla, mimovládna organizácia, zameriavajúca sa na ozdravenie spoločnosti cez charitatívnu a výchovno – vzdelávaciu činnosť vnášaním kresťanských a morálnych hodnôt do spoločnosti. Cieľom organizácie je podpora a rozvíjanie aktivít na miestnej, celonárodnej, ale aj medzinárodnej úrovni v oblasti neformálneho vzdelávania, využívania voľného času, kultúrno-spoločenskej a dobrovoľníckej činnosti pre verejnosť, vytváranie komunít a spoločenstiev mladých ľudí a taktiež zameriavanie sa na potreby a požiadavky ľudí a ich zapojenie do občianskeho života.