Zaregistrujte vašu organizáciu

 Chceme čo najkvalitnejšie prepájať dobrovoľníkov/ čky a dobrovoľnícke organizácie (občianske združenia, nadácie, neziskové organizácie, verejné organizácie). Preto sme vytvorili priestor, kde môžu dobrovoľnícke organizácie vytvárať a zverejňovať svoje ponuky pre dobrovoľníkov/ čky.

Táto databáza zhromažďuje ponuky v oblasti sociálnej aj kultúrnej, ponuky z oblastí ochrany životného prostredia, športovej a vzdelávacej činnosti, v oblasti dobrovoľníctva v zahraničí a expertného dobrovoľníctva, ponuky humanitárnych organizácií a organizácií na ochranu ľudských práv a iné.

Ako prebieha registrácia?

  1. Vyplňte registračný formulár
  2. Koordinátorka Žilinského dobrovoľníckeho centra Vás kontaktuje a dohodnete si stretnutie
  3. Obsahom online / fyzického stretnutia bude objasnenie očakávaní zo spolupráce, oboznámenie sa s vašim spôsobom práce s dobrovoľníkmi, vašimi dobrovoľníckymi ponukami
  4. Získanie známky kvality práce s dobrovoľníkmi (v prípade, že organizácia nemá udelenú takúto známku)
  5. Schválenie registrácie

Aby mohla organizácia vkladať ponuky pre dobrovoľníkov / čky, musí sa zaregistrovať na našej stránke. 

 

Zaregistrovať organizáciu

 

 

Profil organizácie

Univerzitné pastoračné centrum pri Žilinskej univerzite

Adresa: Univerzitné pastoračné centrum pri Žilinskej univerzite Univerzitná 1790/2 010 08 Žilina

POSLANIE CENTRA…
Poslaním je napomáhať ľudskej a kresťanskej formácii študentov. Počas vyučovacích dní sú to najmä stretnutia v malých skupinách, prednášky pozvaných odborníkov (aj v priestoroch internátu, aby boli prístupnejšie pre študentov, ktorí neprídu do UPC). Ďalej sú to besedy pri krbe ( so zaujímavými hosťami), evanjelizačné víkendy a systematické katechézy, duchovné poradenstvo a spoveď, príprava pre manželstvo a rodinu, študentská omša, klubová činnosť, kultúrne akcie, večierky a priateľské posedenia, knižnica, vzájomná pomoc pri štúdiu, nadväzovanie priateľstiev, pomoc pri prekonávaní pocitu anonymity u prvákov, vytváranie zázemia medzi študentmi, ktoré človeku pomôže v problémoch (osobných, študijných, duchovných), rozvoj kultúrnej a spoločenskej dimenzie osobnosti študentov, duchovná podpora pre rozvoj odbornosti vo svojej profesii, hľadanie dialógu s tými, ktorí stavajú svoj život na iných hodnotách, alebo neuznávajú vyššie hodnoty. V čase, keď študenti nie sú v škole, centrum slúži na exercície, duchovné obnovy, vzdelávanie, porady, sústredenia, kurzy a podobne.