Zaregistrujte vašu organizáciu

 Chceme čo najkvalitnejšie prepájať dobrovoľníkov/ čky a dobrovoľnícke organizácie (občianske združenia, nadácie, neziskové organizácie, verejné organizácie). Preto sme vytvorili priestor, kde môžu dobrovoľnícke organizácie vytvárať a zverejňovať svoje ponuky pre dobrovoľníkov/ čky.

Táto databáza zhromažďuje ponuky v oblasti sociálnej aj kultúrnej, ponuky z oblastí ochrany životného prostredia, športovej a vzdelávacej činnosti, v oblasti dobrovoľníctva v zahraničí a expertného dobrovoľníctva, ponuky humanitárnych organizácií a organizácií na ochranu ľudských práv a iné.

Ako prebieha registrácia?

  1. Vyplňte registračný formulár
  2. Koordinátorka Žilinského dobrovoľníckeho centra Vás kontaktuje a dohodnete si stretnutie
  3. Obsahom online / fyzického stretnutia bude objasnenie očakávaní zo spolupráce, oboznámenie sa s vašim spôsobom práce s dobrovoľníkmi, vašimi dobrovoľníckymi ponukami
  4. Získanie známky kvality práce s dobrovoľníkmi (v prípade, že organizácia nemá udelenú takúto známku)
  5. Schválenie registrácie

Aby mohla organizácia vkladať ponuky pre dobrovoľníkov / čky, musí sa zaregistrovať na našej stránke. 

 

Zaregistrovať organizáciu

 

 

Profil organizácie

NADÁCIA POLIS ŽILINA

Adresa: Mariánske námestie 31, 010 01 Žilina

Organizujeme verejné kultúrno-vzdelávacie stretnutia s medzinárodne uznávanými osobnosťami a rozmanitými témami, ktoré sa dotýkajú všetkých oblastí spoločenského života. Zážitkovými vzdelávacími aktivitami pre školy i širokú verejnosť sa snažíme prispieť k prehlbovaniu poznania, kritického myslenia, osobnostného rastu, rozvoju charakteru, úcte k hodnotám, vedeniu otvoreného a tolerantného dialógu, budovaniu lepšej spoločnosti. Sme jedným z troch hlavných organizátorov Žilinského literárneho festivalu, aktívne sa zapájame do pražského medzinárodného Festivalu demokracie a tiež medzinárodného festivalu dokumentárnych filmov Jeden svet v Žiline.