Zaregistrujte vašu organizáciu

 Chceme čo najkvalitnejšie prepájať dobrovoľníkov/ čky a dobrovoľnícke organizácie (občianske združenia, nadácie, neziskové organizácie, verejné organizácie). Preto sme vytvorili priestor, kde môžu dobrovoľnícke organizácie vytvárať a zverejňovať svoje ponuky pre dobrovoľníkov/ čky.

Táto databáza zhromažďuje ponuky v oblasti sociálnej aj kultúrnej, ponuky z oblastí ochrany životného prostredia, športovej a vzdelávacej činnosti, v oblasti dobrovoľníctva v zahraničí a expertného dobrovoľníctva, ponuky humanitárnych organizácií a organizácií na ochranu ľudských práv a iné.

Ako prebieha registrácia?

  1. Vyplňte registračný formulár
  2. Koordinátorka Žilinského dobrovoľníckeho centra Vás kontaktuje a dohodnete si stretnutie
  3. Obsahom online / fyzického stretnutia bude objasnenie očakávaní zo spolupráce, oboznámenie sa s vašim spôsobom práce s dobrovoľníkmi, vašimi dobrovoľníckymi ponukami
  4. Získanie známky kvality práce s dobrovoľníkmi (v prípade, že organizácia nemá udelenú takúto známku)
  5. Schválenie registrácie

Aby mohla organizácia vkladať ponuky pre dobrovoľníkov / čky, musí sa zaregistrovať na našej stránke. 

 

Zaregistrovať organizáciu

 

 

Profil organizácie

Občianske združenie Donjon

Adresa: Sklabinský Podzámok č. 90, predhradie hradu Sklabiňa

Občianske združenie Donjon, ktoré vzniklo v roku 1999, sídli v budove, ktorá od 17. storočia slúžila delostrelectvu a neskôr na hospodárske účely v predhradí hradu Sklabiňa. Počas druhej svetovej vojny bola zničená a následne rozobraná. OZ Donjon túto budovu s dobrovoľníkmi opätovne stavia pôvodnou technológiou. V budove má svoje miesto aj Múzeum hradu Sklabiňa. OZ sa venuje sa aj chovu alpínskych kôz.