Dobrovoľník/Dobrovoľníčka v YC|Mládežníckej klubovni

Slovak Youth for Traveling, Education and Volunteering

Dobrovoľník/Dobrovoľníčka v YC|Mládežníckej klubovni

16.11.2022 - 30.12.2022Buď súčasťou aktivít YC|Mládežníckej klubovne v Kysuckom Novom Meste ako priestoru na zmysluplné trávenie voľného času mladých ľudí z mesta a okolia. Vďaka tvojmu dobrovoľníctvo opäť činnosť klubovne môže ožiť a zaplniť sa desiatkami mladých ľudí týždenne alebo aj denne.

Od 01. 08. priestor klubovne sa bude nachádzať v nových priestoroch a to znamená nové možnosti aktivít ale aj kreativity priestoru. Klubovňa funguje už od roku 2017 ako priestor, ktorý si vytvorili mladí ľudia na základe mapovania potrieb deti a mladých ľudí v meste.

V roku 2019 sme za činnosť klubovne získali ocenenie od Nadácie pre deti Slovenska a ZMOSu ako komunita priateľská deťom a mladým ľuďom a v roku 2020 ocenenie od Rady mládeže Slovenska - Res Publica.

Počet dobrovoľníkov: 10
   Lokalita: Komenského 1287, Kysucké Nové Mesto


Doplňujúce informácie:

Oblasti dobrovoľníctva:

  • Deti, mládež