Firemné dobrovoľníctvo

Firemné dobrovoľníctvo sa konkrétnym spôsobom dotýka firmy a jej aktivít, predstavuje angažovanosť firmy  v prospech svojho okolia. Práca zamestnancov v prospech komunít prináša prínosy okoliu, zamestnancom aj firme samotnej. Firemné dobrovoľníctvo sa spája s poskytnutím času, energie, znalostí a schopností, ktorými firma disponuje.

Zamestnanci pomocou firemného dobrovoľníctva získavajú nové skúsenosti pri  zvládnutí problémov v reálnej životnej situácii, motiváciu, nové podnety a chuť učiť sa , rozvíja sa ich inovatívne myslenie. Firemné dobrovoľníctvo zároveň u zamestancov posiľňuje komunikáciu a pochopenie rolí v tíme, zvyšuje ich motivovanosť a prináša spokojnosť pri vykonávaní niečoho užitočného.

Firma pomocou firemného dobrovoľníctva zlepšuje svoj imidž, skvalitňuje tímovú spoluprácu, zvýšuje produktivitu, motiváciu a loajalitu zamestnancov, posilňuje internú komunikáciu.  Ak chcete začať s firemným dobrovoľníctvom a neviete ako na to, ozvite sa nám na dobrovolnictvo@ozviac.sk

Radi vám pomôžeme s nastavením dobrovoľníckeho programu ( buď ako dlhodobých alebo jednorázových teambuildingových aktivít ) a nasmerujeme vašu pomoc tam, kde je potrebná.