Vzdelávanie

Pripravujeme supervízne stretnutia pre koordinátorov dobrovoľníkov, kde pozývame skúsených supervízorov, aby sme tak vzdelávali vedúcich dobrovoľníkov, zvyšovali profesionalitu práce s dobrovoľníkmi a celkovo zlepšovali kvalitu vedenia dobrovoľníkov.