.

EURÓPSKY ZBOR SOLIDARITY: dobrovoľníctvo v zahraničí

Čo je EDS?

Jedinečný projekt v rámci programu Erasmus+ pre mladých ľudí vo veku od 18-30 rokov, ktorý ti ponúka stráviť čas (2-12 mesiacov) zmysluplne – v jednej z krajín EÚ alebo aj mimo nej, v partnerskej organizácii.

Čo z toho, že sa zapojíš?

  • získaš príležitosť vycestovať do zahraničia

  • spoznáš novú krajinu, jej kultúru, nových ľudí

  • budeš pracovať ako dobrovoľník vo vybranej organizácii

  • zlepšíš si svoje jazykové, komunikačné a iné zručnosti

  • zvýšiš svoju možnosť uplatniť sa na trhu práce

  • získaš Youthpass – certifikát uznávaný v celej EÚKoľko ťa to bude stáť?  časť cestovného, inak žiadne ďalšie poplatky nie sú – z grantu EÚ je hradené ubytovanie, strava, jazykový kurz, vreckové, poistenie a 90% nákladov na cestovnéAko to funguje? Cieľom programu je naučiť sa nové veci a získať cenné skúsenosti v organizácii, ktorá sa zaoberá tebe blízkou tematikou (voľnočasové aktivity pre mládež, ekológia, zvieratá,...) a to formou neformálneho vzdelávania v zahraničí. Program vznikol na podporu a zníženie nezamestnanosti mladých.EURÓPSKA DOBROVOĽNÍCKA SLUŽBA

Európska dobrovoľnícka služba je aktivita, do ktorej sa môžu zapojiť mladí ľudia vo veku od 18 do 30 rokov (mladí ľudia s nedostatkom príležitostí alebo s postihnutím už od 16 rokov).

Krátkodobá EDS môže trvať od 2 týždňov do 2 mesiacov, dlhodobá od 2 do 12 mesiacov.

Hlavným cieľom Európskej dobrovoľníckej služby je podporiť solidaritu a toleranciu medzi mladými ľuďmi z rôznych krajín a sprostredkovať im skúsenosť z neformálneho vzdelávania. Cez EDS mladí ľudia získavajú nové zručnosti, skúsenosti, podporujú svoj osobnostný, ale aj profesionálny rast a zvyšujú svoju možnosť uplatniť sa na trhu práce.

Všetky náklady na dobrovoľníka sú hradené z grantu Európskej únie – vrátane zdravotného poistenia, stravy, ubytovania a nákladov na realizáciu projektu. Náklady na cestovné z miesta bydliska na miesto výkonu EDS sú kryté vo výške 90%. Dobrovoľníkovi je počas celého projektu bezplatne zabezpečený jazykový kurz. Každý mesiac dobrovoľník dostáva na svoj účet vreckové.

V organizácií majú mladí dobrovoľníci možnosť prispieť ku každodennej práci organizácie v rôznych oblastiach – osobný a spoločensko-vzdelávací rozvoj mladých ľudí, sociálna starostlivosť, začleňovanie znevýhodnených osôb, životné prostredie, programy neformálneho vzdelávania, kultúra a tvorivosť, informačné technológie a mediálna gramotnosť, občianska angažovanosť, rozvoj spolupráce, šport, atď.

Viac informácií o ponukách Európskej dobrovoľníckej služby nájdete tu ----> Aktuálna ponuka EDS