značka kvality

Štandardy kvality manažmentu dobrovoľníkov a dobrovoľníčok

 • Chcete pracovať s dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami kvalitne a dobre?
 • Máte chuť niečo zlepšiť, no neviete, ako na to?
 • Máte vytvorený systém práce s dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami?
 • Chcete byť zaujímavou organizáciou a dokázať, že ste dobrí?
 • Zaujíma vás, ako sa pri práci s dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami vyhnúť problémom?
 • Chcete ukázať donorom, že to s dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami viete?

 

Ak ste aspoň na jednu z otázok odpovedali áno, je tu čas na získanie známky kvality práce s dobrovoľníkmi na základe štandardov kvality.

Štandardy kvality manažmentu dobrovoľníkov a dobrovoľníčok sú známkou kvality manažmentu dobrovoľníkov, ktorú organizácia môže získať, ak prejde určeným procesom sebahodnotenia a externého hodnotenia manažmentu dobrovoľníkov vyškolenými hodnotiteľmi. Značka kvality sa udeľuje na tri roky.

Ako na to?

Môžete si pozrieť naše krátke  VIDEO TU.

K získaniu známky kvality je potrebné overiť váš systém práce s dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami v nadväzujúcich krokoch:

1. Najprv svoju organizáciu sami ohodnotíte prostredníctvom nasledujúceho FORMULÁRU (na správne načítanie formulára je potrebné inštalovať najnovší Adobe Reader). Vyplnený formulár zašlete na emailovú adresu dobrovolnictvo@ozviac.sk

2. Podrobné informácie o sebahodnotení nájdete v tomto MANUÁLI.

3. Externý hodnotiteľ sa s vami spojí a vyžiada si od vás doplňujúce materiály/dokumenty, ktorými podľa vami vyplneného formulára disponujete.

4. Po doplnení materiálov vám hodnotiteľ udelí/ neudelí známku kvality a konzultuje spôsob vylepšenia kvality manažmentu dobrovoľníkov v organizácií.

Proces externého hodnotenia trvá približne 1-3 mesiace v závislosti od toho, nakoľko máte k dispozícii všetky materiály, ktoré dokážu, či istý štandard spĺňate.

 

Štandardy sú zamerané na tieto oblasti práce s dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami:

 • Koordinácia dobrovoľníkov a dobrovoľníčok
 • Právny a etický rámec
 • Finančné a materiálne zdroje pre dobrovoľníctvo
 • Začlenenie do tímu
 • Náplň práce a profil dobrovoľníkov a dobrovoľníčok
 • Nábor a výber dobrovoľníkov a dobrovoľníčok
 • Zaškolenie a príprava dobrovoľníkov a dobrovoľníčok
 • Komunikácia s dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami a ich podpora
 • Ocenenie a uznanie
 • Evidencia, dokumentácia, hodnotenie dobrovoľníckeho programu

Štandardy kvality manažmentu dobrovoľníkov na Slovensku vznikli v roku 2014. V roku 2015 sme vyškolili hodnotiteľky štandardov kvality pre všetky kraje Slovenska.

Značka kvality sa stala súčasťou ponúk dobrovoľníckych centier. Potenciálni dobrovoľníci vidia, koľko má hviezdičiek, resp. aký štandard spĺňa organizácia, ktorá zverejnila dobrovoľnícku ponuku.

 

Tento projekt bol podporený z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktoré administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.