Nominácie

Žilinské dobrovoľnícke centrum vyhlasuje výzvu na predloženie nominácií na oceňovanie dobrovoľníkov v Žilinskom kraji „SRDCE NA DLANI 2021 “ .

Ocenenie sa udeľuje v nasledovných kategóriách:

 

 1. Dobrovoľníctvo v sociálnej a zdravotnej oblasti
 2. Dobrovoľníctvo v oblasti výchovy a vzdelávania
 3. Dobrovoľníctvo v oblasti ochrany životného prostredia a environmentalistiky
 4. Dobrovoľníctvo v oblasti kultúry a umenia
 5. Dobrovoľnícky projekt roka
 6. Koordinátor/-ka dobrovoľníkov a dobrovoľníčok
 7. Dobrovoľníctvo v oblasti práce s deťmi a mládežou
 8. Škola priateľská k dobrovoľníctvu
 9. Subjekt vytvárajúci podmienky na rozvoj dobrovoľníctva
 10. Dlhodobá dobrovoľnícka pomoc organizácii
 11. Dobrovoľník a dobrovoľníčka pomáhajúci/a v zahraničí

 

3 kroky ako nominovať dobrovoľníka:

1. Porozmýšľajte, kto si zaslúži ocenenie a vyberte kategóriu do ktorej patrí 

2. Pozrite si nižšie, aké informácie potrebujete od nominovaného

3. Vyplňte online nominačný formulár

 Popis jednotlivých kategórií nájdete tu. 

Informácie potrebné pre vyplnenie nominačného formulára: 

 1. základné údaje o nominovanom (meno a priezvisko, adresa, e-mail, tel. číslo) 
 2. presvedčivý príbeh, prečo si práve tento dobrovoľník / táto dobrovoľníčka zaslúži cenu v danej kategórii
 3. 2-3 fotografie dobrovoľníka / dobrovoľníčky (ideálne pri vykonávaní dobrovoľníckej činnosti
 4. podpísaný a odfotený súhlas o spracovaní osobných údajov nominovaného
 5. podpísaný a odfotený súhlas so zverejnením fotografií nominovaného

 

Nominácie sa zasielajú online, cez vyplnenie online nominačného formulára. Nominácie môžu podávať obce, školy, farnosti, mimovládne, mládežnícke, charitatívne, kultúrne a iné organizácie a ich základne zložky, aj jednotlivci a neformálne skupiny pôsobiace na území Žilinského kraja.

Uzávierka nominácií je 8.11.2021. Každý navrhovateľ môže zaslať iba jednu nomináciu v každej kategórii. Podmienky nominácie sú v štatúte oceňovania. 

Partneri:

 

http://www.razsk.sk/cms/