Nominácie

Žilinské dobrovoľnícke centrum vyhlasuje výzvu na predloženie nominácií na oceňovanie dobrovoľníkov v Žilinskom kraji „SRDCE NA DLANI 2020“ .

CHCEM NOMINOVAŤ

Ocenenie sa udeľuje v nasledovných kategóriách:

 

 1. Dobrovoľníctvo v sociálnej a zdravotnej oblasti
 2. Dobrovoľníctvo v oblasti výchovy a vzdelávania
 3. Dobrovoľníctvo v oblasti ochrany životného prostredia a environmentalistiky
 4. Dobrovoľníctvo v oblasti kultúry a umenia
 5. Dobrovoľnícky projekt roka
 6. Koordinátor/-ka dobrovoľníkov a dobrovoľníčok
 7. Dobrovoľníctvo v oblasti práce s deťmi a mládežou
 8. Škola priateľská k dobrovoľníctvu
 9. Subjekt vytvárajúci podmienky na rozvoj dobrovoľníctva
 10. Dlhodobá dobrovoľnícka pomoc organizácii
 11. Dobrovoľník a dobrovoľníčka pomáhajúci/a v zahraničí

 

3 kroky ako nominovať dobrovoľníka:

1. Porozmýšľaj, kto si zaslúži ocenenie a vyber kategóriu do ktorej patrí 

2. Pozri si nižšie, aké informácie potrebuješ od nominovaného

3. Vyplň online nominačný hárok  

 Popis jednotlivých kategórií nájdete tu. 

Čo potrebuješ na dobré vyplnenie nominačného formulára: 

 1. základné údaje o nominovanom (meno a priezvisko, adresa, e-mail, tel. číslo) 
 2. presvedčivý príbeh, prečo si práve tento dobrovoľník / táto dobrovoľníčka zaslúži cenu v danej kategórii
 3. 2-3 fotografie dobrovoľníka / dobrovoľníčky (ideálne pri vykonávaní dobrovoľníckej činnosti
 4. podpísaný a odfotený súhlas o spracovaní osobných údajov nominovaného
 5. podpísaný a odfotený súhlas so zverejnením fotografií nominovaného

 

Nominácie sa zasielajú online, cez vyplnenie nominačného formulára. Nominácie môžu podávať obce, školy, farnosti, mimovládne, mládežnícke, charitatívne, kultúrne a iné organizácie a ich základne zložky, aj jednotlivci a neformálne skupiny pôsobiace na území Žilinského kraja.

Uzávierka nominácií je 8.11.2020. Každý navrhovateľ môže zaslať iba jednu nomináciu v každej kategórii. Podmienky nominácie sú v štatúte oceňovania.  

 

 

 

Partneri:

http://www.razsk.sk/cms/